Vad är matsvinn?

Det är den ensamma pannkakan från helgens frukost, dem bruna bananerna i fruktkorgen som ser oaptitliga ut och pizzaresterna från gårdagens filmmys. Matsvinn är förenklat all mat som vi slänger i soporna. I många fall när det kommer till matavfall behövs maten inte ens slängas. Vi har nämligen en vana att slänga mat som ännu inte hunnit bli dålig. I vissa fall hade man även inte behövt slänga mat hunnit bli dålig då den  hade kunnat hålla längre om vi hanterat maten rätt. Bara för att mjölken har nått sitt utgångsdatum betyder det inte att den per automatik är dålig. Lukta och smaka på den innan du beslutar dig för att hälla ut mjölken. Bara genom att använda dina sinnen kan du enkelt minska din andel av matsvinnet i Sverige, vilket i dagens läge är viktigt då matavfall påverkar klimatet på ett negativt sätt.

Man beräknar nämligen att en person per år slänger och häller ut mat i vasken som motsvarar drygt 50 kg. För att få ett större perspektiv på hur mycket mat vi faktiskt slänger i Sverige så kan vi berätta att en tvåbarnsfamilj årligen slänger mat för drygt 6000 kronor. Senast 2014 kartlade man hur mat som hamnade i soporna i Sverige, och man kom fram till att det per år slängs 1,3 ton mat i Sverige. Det är alltså ohyggliga mängder livsmedelsprodukter som i slutändan blir matsvinn.

 

Lika skadligt som 200 000 bilar

Du har säkert någon gång i ditt liv hört frasen ”det är synd att slänga maten:”, och faktum är att det rymmer väldigt mycket sanning i det påståendet. Förutom att du slösar pengar på att slänga mat, så bidrar ditt agerande även till klimatförändringarna. Det är nämligen beräknat att matsvinn från svenska hushåll årligen står för 500 000 ton växthusgas. Det är lika mycket växthusgas som 200 000 bilar står för. Och ha då även i åtanke att vissa matprodukter kräver mängder med vatten under tillverkningen. Slänger man vissa grönsaker och frukter innehåller dessa produkter bekämpningsmedel, detta  kan i sin tur leda till att gifter sprider sig i naturen.. Matsvinn är alltså en riktig skurk när det kommer till våra klimatproblem.

Det är dock inte enbart i hushållen som matsvinn sker, faktum är att det sker i hela livsmedelskedjan.  Matavfall förekommer även vid produktionen, hos matleverantörer, i restauranger och affärer. Och beroende på i vilket skede som maten slängs iväg varierar matsvinnet mellan 10-50 procent.

 

Ett samarbete som ska skapa medvetande

Stoppa matsvinnet är en kampanj på initiativ av Naturvårdverket, Livsmedelsverket och Jordbruksverket. Målet är att skapa ett medvetande om matsvinnet och vilken skada det är för både miljön, klimatet och samhällsekonomin. Genom att tipsa människor om hur de bäst bevara sin mat vill vi inspirera de svenska hushållen till att minska sitt egna matsvinn. Då det faktiskt är klimatsmart val som gör skillnad.

Förutom att jobba med att motivera svenska hushåll, vill vi även påverka andra delar av livsmedelskedjan. Vi vill att de som odlar, producerar, säljer och tillagar mat som serveras tar sitt ansvar för miljön och minskar sitt matavfall.